Điều khoản và điều kiện

Các từ và thuật ngữ sau đây, khi được sử dụng với Thỏa thuận này, sẽ có các ý nghĩa sau đây, trừ khi ngữ cảnh chỉ rõ khác.

“Sòng bạc Trực tuyến”: Hệ thống trò chơi trực tuyến Playtech trên Trang web và các dịch vụ liên quan và các hoạt động chơi trò chơi như được cung cấp và liệt kê tại www.8059.com, bao gồm nhưng không giới hạn, sòng bạc trực tuyến và / hoặc bingo trực tuyến và / hoặc bất kỳ trò chơi nào và được áp dụng;

“Tài khoản người chơi”: Tài khoản cá nhân đã đăng ký do một cá nhân mở và duy trì với chúng tôi để cho phép người đó chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến;

“Phần mềm”: Phần mềm được cấp phép cho chúng tôi, bao gồm mọi chương trình, tệp dữ liệu và mọi nội dung n bắt nguồn từ đó, cần được bạn tải xuống, truy cập hoặc sử dụng từ www.8059.com, cho phép bạn tham gia Trực tuyến chơi game;

“Tên người dùng và mật khẩu”: Tên người dùng và mật khẩu do bạn chọn khi đăng ký với 8059;

“Bạn”: Thành viên đã đăng ký của Nền tảng Trò chơi Trực tuyến được tải xuống từ www.8059.com;

“Chúng tôi / Chúng tôi / Của chúng tôi”: 8059 / www.8059.com;

“Trang web”: www.8059.com, và bất kỳ trang web liên quan nào có thể truy cập thông qua liên kết hoặc thông qua bất kỳ phương thức truy cập nào khác.

Thỏa thuận này bao gồm các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng trang web trò chơi trực tuyến cho các trò chơi.

 1. 1.Bạn chỉ có thể sử dụng, tham gia Nền tảng Trò chơi Trực tuyến và / hoặc Trang web nếu bạn đủ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật quốc gia nơi bạn sinh sống.
 2. YBạn không thể sử dụng Nền tảng Trò chơi Trực tuyến và / hoặc Trang web nếu bạn dưới 18 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào.
 3. Một số khu vực pháp lý đã không giải quyết tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và những khu vực khác đặc biệt coi cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai nên sử dụng Nền tảng Trò chơi Trực tuyến và / hoặc Trang web mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Nền tảng trò chơi trực tuyến và / hoặc Trang web không tạo ra lời đề nghị hoặc lời mời của chúng tôi để sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Việc sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến sẽ vô hiệu nếu bị cấm bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định xem việc sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến của bạn có hợp pháp ở quốc gia bạn sinh sống hay không.

Theo đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm, để chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến, theo các quy định sau

Bạn không được phép:

Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của (các) thiết bị mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp Phần mềm thông qua bất kỳ hình thức bảng thông báo, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa hoặc mạng cho bất kỳ người nào khác;

Giấy phép phụ, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép (trừ khi được cung cấp rõ ràng ở nơi khác trong thỏa thuận này) giấy phép của bạn để sử dụng Phần mềm hoặc tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm;

Sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp 'trực tuyến' hoặc ở định dạng điện tử;

Kỹ sư đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để khám phá mã nguồn của Phần mềm hoặc để tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc trên bất kỳ phần nào của Phần mềm; hoặc là Nhập, truy cập hoặc cố gắng nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc bằng bất kỳ cách nào can thiệp (bao gồm, nhưng không giới hạn việc sử dụng rô bốt và các thiết bị tương tự) với Nền tảng trò chơi trực tuyến hoặc Trang web hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào của chúng.

Bạn không sở hữu Phần mềm. Phần mềm được sở hữu và là tài sản độc quyền của người cấp phép, công ty cung cấp phần mềm bên thứ ba, ("Nhà cung cấp phần mềm"). Phần mềm và tài liệu đi kèm đã được cấp phép cho chúng tôi là sản phẩm độc quyền của Nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ trên toàn thế giới theo luật bản quyền. Việc bạn sử dụng Phần mềm không cung cấp cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Phần mềm. Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho việc cấp giấy phép sử dụng Phần mềm.

Phần mềm được cung cấp nguyên trạng mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện, cam kết hoặc đại diện nào, rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác. do đó chúng tôi loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (bao gồm bất kỳ khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng và phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào). Chúng tôi không đảm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Phần mềm được cung cấp nguyên trạng mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện, cam kết hoặc đại diện nào, rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác. do đó chúng tôi loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (bao gồm bất kỳ khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng và phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào). Chúng tôi không đảm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Bạn xác nhận rằng việc xác định cách bạn sử dụng Phần mềm không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi tải và sử dụng Phần mềm và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trực tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào (ngoại trừ thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi).

 1. Nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi là một công ty được thành lập theo luật của Cơ quan quản lý khu kinh tế Cagayan ở Philippines và được cấp phép và điều chỉnh đầy đủ theo luật cho mục đích điều hành sòng bạc ảo trên internet theo các trang web.
 2. Chúng tôi chỉ cho phép truy cập để chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến thông qua các mạng được bảo mật bằng cách sử dụng mã hóa Tên người dùng và Mật khẩu. Bạn không thể chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến mà không thông qua thông tin đăng nhập bảo mật khách hàng của chúng tôi.
 3. Bạn không thể sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào hoặc thay mặt cho người khác. Bất kỳ việc sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến nào của bạn chỉ dành cho mục đích riêng tư của bạn.
 4. Bạn phải giữ bí mật Tên người dùng và Mật khẩu của mình và không nên tiết lộ chúng cho bất kỳ ai. Bạn không được sử dụng mật khẩu của bất kỳ ai khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện liên quan đến Tài khoản Người chơi của bạn, sử dụng Mật khẩu của bạn. Mọi người nhận dạng anh ta / cô ta bằng cách nhập Tên người dùng và Mật khẩu chính xác của bạn được chúng tôi coi là bạn và tất cả các giao dịch mà Tên người dùng và Mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ.
 5. Bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản người chơi của bạn để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến và bạn sẽ không sử dụng Tài khoản người chơi hoặc phương tiện thanh toán của bất kỳ người nào khác để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến hoặc Trang web hoặc Phần mềm.
 6. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu các quy tắc và thủ tục của các trò chơi trong Nền tảng trò chơi trực tuyến và việc bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến nói chung trước khi chơi bất kỳ trò chơi nào như vậy.
 7. Chúng tôi đang sử dụng các phương pháp tốt nhất hiện nay để mã hóa thông tin Tên người dùng và Mật khẩu cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác được chuyển đến và từ ứng dụng khách và máy chủ của chúng tôi, do đó đảm bảo an toàn cho cả bạn và chính chúng tôi trước các nỗ lực thao túng của bên thứ ba. Bạn sẽ không đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc vượt qua bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng bạn đã cố gắng hoặc có thể đang cố gắng xâm nhập, truy cập hoặc vượt qua bảo mật của chúng tôi hoặc Phần mềm, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng trò chơi trực tuyến với hiệu lực ngay lập tức và / hoặc có tài khoản của bạn bị khóa, và chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.
 8. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được quy định đầy đủ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi các chi tiết bổ sung và bất kỳ thông tin bổ sung nào như vậy sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền, trong một số trường hợp nhất định, tiết lộ một số chi tiết nhất định cho các cơ quan có liên quan nếu chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm như vậy bởi luật pháp, cơ quan nhà nước hoặc cơ quan quản lý. Theo các quy định của Chính sách Bảo mật, quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan hoặc nhà chức trách có mục đích điều tra rửa tiền, gian lận và hoạt động tội phạm khác sẽ ở mức độ theo quy định của pháp luật.
 1. Chúng tôi không tuyên bố và đảm bảo về tính hợp pháp hoặc cách khác đối với việc truy cập và sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến tại quốc gia cư trú của bạn. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm xác định xem việc truy cập và sử dụng Sòng bạc Trực tuyến của bạn có hợp pháp hay không. Chúng tôi đảm bảo thêm về khía cạnh đó rằng nó không có ý định cho phép bạn làm trái bất kỳ luật hiện hành nào.
 2. Bạn không được chuyển nhượng, dưới bất kỳ hình thức nào, các quyền của bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 3. ạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế, phí và các chi phí khác liên quan đến và phát sinh từ tiền thắng cược do bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến.
 4. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết đăng ký của bạn.
 5. Bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp và bảo trì tất cả thiết bị máy tính, mạng viễn thông và dịch vụ truy cập internet mà bạn cần sử dụng để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến.
 6. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn bởi internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà bạn đã tham gia để truy cập Nền tảng Trò chơi Trực tuyến hoặc Trang web.
 7. Bạn thừa nhận rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không xảy ra bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên Phần mềm và máy chủ trò chơi, kết quả xuất hiện trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là cơ quan cuối cùng xác định các điều khoản và trường hợp bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên Nền tảng trò chơi trực tuyến.
 8. Tất cả các cược đã xác nhận trong trò chơi vẫn được coi là có hiệu lực ngay cả khi hệ thống ngừng hoạt động hoặc bị ngắt kết nối do tín hiệu yếu. Sau khi đăng nhập lại, bạn có thể vào "Lịch sử" để kiểm tra giao dịch cuối cùng. Số dư tài khoản của bạn sẽ phản ánh kết quả của ván bài.Bạn chấp nhận rằng bạn đã biết đầy đủ về các quy trình Chơi trò chơi của Nhà cái Trực tiếp bên dưới.

  1. Nếu thẻ được hiển thị nhưng bạn không thấy số tiền đặt cược của mình, điều này có nghĩa là đã đặt cược không thành công. Có thể do bạn đặt cược quá muộn hoặc cược bị từ chối do kết nối internet.
  2. Nếu bạn không đặt cược trong ba vòng, bạn có thể bị đăng xuất tự động và được yêu cầu đăng nhập lại.
  3. Khi nhà cái vô tình rút cùng lúc hai lá bài và thứ tự bài bị quét không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả ván bài, ván bài đó sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được trả lại cho người chơi.
  4. Nếu thẻ được đặt không chính xác mà không có bất kỳ lỗi quét nào, nó sẽ được nhà cái hoặc ông chủ của chúng tôi sắp xếp lại theo thứ tự chia bài chính xác và trò chơi sẽ tiếp tục.
  5. Khi nhà cái vô tình quét cùng một lá bài hai lần, do đó ảnh hưởng đến kết quả, ván bài sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được trả lại cho người chơi.
  6. Khi đang chia bài và một lá bài đã được quét nhưng không hiển thị trên màn hình, điều này làm cho các lá bài tiếp theo được đặt không chính xác, trò chơi sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được trả lại cho người chơi.
  7. Trong trò chơi, nếu người chơi đặt cược được xác nhận bởi hệ thống nhưng máy tính của người chơi ngắt kết nối hoặc không hiển thị phát trực tuyến video, thì đặt cược vẫn được coi là hợp lệ và có thể xem kết quả bằng cách nhấp vào "Lịch sử".
  8. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào hoặc hiển thị bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc của Nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ liên quan nào khác.
  9. Bạn thừa nhận rằng nếu Tài khoản người chơi của bạn được mở, bạn sẽ hoàn toàn bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại khỏi và chống lại tất cả và mọi tổn thất, chi phí, chi phí, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại, tuy nhiên gây ra và điều đó có thể phát sinh do (a) bạn nhập, sử dụng hoặc tái sử dụng Trang web hoặc Nền tảng trò chơi trực tuyến và / hoặc (b) vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này. Ngoài ra, bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu và nhà cung cấp của chúng tôi vô hại, khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ bất kỳ bạn vi phạm Thỏa thuận này và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến hoặc Phần mềm.
  10. Chúng tôi có quyền thay đổi Thỏa thuận này theo thời gian như được nêu trong điều khoản 8 dưới đây. Bạn có trách nhiệm kiểm tra theo thời gian và xem liệu có thông báo thay đổi theo khoản 8 dưới đây hay không.
 1. Bạn đang hành động nhân danh chính mình;
 2. Bạn không bị hạn chế bởi năng lực pháp lý hạn chế;
 3. Bạn không bị xếp vào loại nghiện cờ bạc;
 4. Tất cả các chi tiết bạn cung cấp hoặc đã cung cấp trong quá trình đăng ký với 8059 đều chính xác và bạn sẽ tiếp tục cập nhật các chi tiết đó nếu có bất kỳ thay đổi nào;
 5. Bạn hoàn toàn nhận thức được thực tế là có nguy cơ mất tiền khi sử dụng Phần mềm để chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến;
 6. Bạn không gửi tiền bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm và / hoặc trái phép;
 7. Bạn không được tiến hành các hoạt động tội phạm và / hoặc có ý định sử dụng Tài khoản Người chơi liên quan đến các hoạt động đó. Bạn không sử dụng hoặc có ý định sử dụng hoặc có ý định cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến và Tài khoản người chơi cho bất kỳ hoạt động bị cấm hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, gian lận hoặc rửa tiền, theo bất kỳ luật hiện hành nào tại địa phương cụ thể của bạn quyền tài phán và luật áp dụng cho chúng tôi;
 8. Bạn không thông đồng hoặc cố gắng thông đồng hoặc có ý định tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào bất kỳ kế hoạch thông đồng nào với bất kỳ người chơi nào khác trong bất kỳ trò chơi nào bạn chơi hoặc sẽ chơi trên Nền tảng Trò chơi Trực tuyến;
 9. Bạn không dưới (i) 18 tuổi; hoặc (ii) độ tuổi mà các hoạt động cờ bạc là hợp pháp theo luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn;
 10. Chi tiết tài khoản ngân hàng do bạn cung cấp trong quá trình đăng ký là thông tin của chủ tài khoản đã đăng ký và tài khoản không bị báo cáo là bị lỗi hoặc bị tấn công hoặc bị khóa;
 11. Bạn không phải là một trong các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn hoặc đại lý của chúng tôi hoặc của một trong các công ty liên kết hoặc công ty con của chúng tôi, hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp và cũng không phải là họ hàng của những người đó (vì mục đích của điều khoản này, thuật ngữ họ hàng nghĩa là vợ / chồng, bạn đời, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột). Trong bất kỳ trường hợp nào bạn vi phạm điều cấm này, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thắng cược nào của mình, trong số các hành động khác sẽ được thực hiện chống lại bạn.
 12. Trước đây bạn chưa nắm giữ Tài khoản người chơi đã bị chúng tôi hoặc bất kỳ nhà điều hành trò chơi trực tuyến nào khác đình chỉ hoặc chấm dứt hoặc đã hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào qua Tài khoản người chơi hoặc duy trì Tài khoản người chơi hiện tại; và
 13. Khi mở Tài khoản Người chơi, bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào không đúng sự thật, sai sự thật, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi.
 14. 80Club không khoan dung cho việc lạm dụng tiền thưởng hoặc gian lận tiền thưởng.
 15. Chúng tôi có đội ngũ chuyên kiểm tra việc Lạm Dụng và Gian Lận Khuyến Mãi diễn ra trên tất cả sản phẩm của chúng tôi. Nhằm bảo vệ quyền lợi của các khách hàng chơi trong sáng, minh bạch và cho phép chúng tôi cung cấp thêm nhiều tiền thưởng cho họ, các quy định dưới đây được áp dụng ngay lập tức
 16. 80Club có quyền kiểm tra hồ sơ giao dịch và thời gian đăng nhập vào bất kỳ thời gian nào với bất cứ lý do gì. Nếu sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra người chơi hưởng lợi từ khuyến mãi bằng cách tham gia cược theo những cách đã được nêu như ở trên hoặc chúng tôi xét thấy có những hành động tham gia không lành mạnh, 80Club có quyền thu hồi số tiền thưởng và tiền thắng cược bất kỳ có liên quan.
 1. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này hoặc Chính sách Bảo mật bất kỳ lúc nào.
 2. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được chỉ định khi chúng xảy ra. Do đó, điều quan trọng là bạn thường xuyên đăng nhập vào Trang web và kiểm tra xem có thông báo thay đổi hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đọc các thay đổi.
 3. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Nền tảng trò chơi trực tuyến sau khi chúng tôi đã cập nhật các thay đổi (bất kể chúng tôi đã thông báo về những thay đổi đó bằng cách nào), bạn sẽ tự động đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó, cho dù bạn đã có thông báo thực tế về , hoặc đã đọc, những thay đổi có liên quan. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi có liên quan, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Nền tảng trò chơi trực tuyến nữa.
 1. Chúng tôi bảo lưu, theo quyết định riêng các quyền:

  • Từ chối đăng ký của bất kỳ người đăng ký nào trên Trang web hoặc Nền tảng trò chơi trực tuyến;
  • Từ chối chấp nhận bất kỳ cá cược nào trên Nền tảng Trò chơi Trực tuyến;
  • Thay đổi, tạm ngừng, xóa, sửa đổi hoặc thêm bất kỳ trò chơi hoặc giải đấu nào trên Nền tảng trò chơi trực tuyến.
 2. Chúng tôi có quyền thực hiện các yêu cầu đối với bạn, bao gồm kiểm tra tín dụng, với các tổ chức tín dụng và tài chính của bên thứ ba, phù hợp với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tiền cược hoặc tiền thắng cược, quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.
 4. Chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định của bạn cho các bên thứ ba bất cứ lúc nào theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, như được nêu trên Trang web của chúng tôi.
 5. Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt việc sử dụng Nền tảng Trò chơi Trực tuyến của bạn và chặn Tài khoản Người chơi của bạn nếu phát hiện rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và quy định nào của Thỏa thuận này hoặc bạn đang hành động bất hợp pháp.
 6. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng và cấp phép lại hoặc cam kết toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo và bạn sẽ được coi là đồng ý với việc chuyển nhượng đó.

Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực vô thời hạn trừ khi chấm dứt. Để tránh nghi ngờ, đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này nếu bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến.

 1. Việc xây dựng, hiệu lực và thực hiện Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Anh. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi đưa ra bất kỳ hành động nào tại tòa án của bất kỳ khu vực tài phán nào khác để được giải quyết theo lệnh hoặc tương tự. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác do chúng tôi phát hành.
 2. Tính không hợp pháp, không hợp lệ hoặc khả năng thực thi của bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại.
 1. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Thông tin liên lạc điện tử có thể được đăng trên các trang trong Trang web và / hoặc tin nhắn / tệp trợ giúp xuất hiện trên Nền tảng trò chơi trực tuyến và / hoặc có thể được gửi cho bạn ngay lập tức qua SMS. Tất cả các thông tin liên lạc dưới dạng điện tử hoặc giấy sẽ được coi là ở dạng "văn bản" và sẽ được coi là nhận được không muộn hơn năm ngày làm việc sau khi đăng hoặc phổ biến, bất kể bạn đã nhận hoặc truy xuất thành công Thông tin đó hay chưa. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên lạc ở định dạng giấy.
 2. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu phải được cung cấp theo cách cụ thể hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được gửi đến các chi tiết liên hệ được đăng trên trang web của chúng tôi。
 1. Các chương trình khuyến mãi trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho người chơi chính hãng..
 2. Thành viên phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu như được nêu trong chi tiết khuyến mại để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 3. Trong trường hợp có tranh chấp, mọi quyết định của 8059 sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.
 4. Đối với Cược Kết Hợp Thể Thao, giới hạn đặt cược là 1.000 VND cho mỗi cược / vé. Mỗi cược / vé có mức thanh toán tối đa là 100.000 CND.